www.pixel-reklamy.pl

Rozliczenie time&material to drugi rodzaj stosowanego w outsourcingu IT sposobu dokonywania wyceny i realizacji zleconego projektu. W tym przypadku wynagrodzenie jest adekwatne do czasu przepracowanego przez powierzony zespół i rozliczane jest godzinowo lub według ilości przepracowanych dni.

Cena ta obejmuje nie tylko stawkę należnego wynagrodzenia, ale również wszelkie ponoszone koszty związane z zapewnieniem sprzętu, oprogramowania, a nawet udostępnienie powierzchni czy pełną obsługę biurową. Każdy klient otrzymuje specjalnie przygotowane raporty, w których zostają uwzględnione wszystkie wykonywane czynności w oparciu o ustalone zlecenie, z wyszczególnieniem dokładnego czasu, poświęcanego na konkretne pozycje z umowy.

Każdy Klient ma możliwość weryfikowania i ustosunkowania się do wszystkich otrzymanych zestawień, co daje mu ciągłą kontrolę projektu. Takie zastosowanie daje wiele możliwości wdrażania nowych rozwiązań, poprzez modyfikacje i zmiany zakresu projektu, nawet już na etapie jego realizowania.

Co oczywiście skutkuje większym, niż był zamierzony, sukcesem zakończenia prac. Jednak nieznana na etapie podpisywania umowy całkowita cena danego zlecenia, jest niewątpliwie wadą tego modelu rozliczeniowego.

Nie mniej jednak system outsourcingu godzinowego, to skuteczna metoda pozwalająca w pełni kontrolować, jakby niebyło własny zespół. Otrzymywane zestawienia grupowane według projektów, miesięcy, a także poszczególnych osób w zespole przedstawiane są w arkuszu Excel, co umożliwia dokonywanie wielu analiz.

www.doktorpokrywka.pl