Rak tarczycy to nowotwór z trudnymi do rozpoznania objawami, dlatego jego wykrycie jest utrudnione. Niepokojące symptomy należy zgłosić do odpowiedniego lekarza, który zleci potrzebne badania. Tylko seria właściwych badań pozwoli na wczesne wykrycie nowotworu i rozpoczęcie odpowiednio dobranego leczenia. Najczęstszą formą leczenia raka tarczycy jest operacja.

Zasięg operacji jest uzależniony od typu nowotworu, a także wieku chorej osoby. Lekarz decyduje czy ma być usunięty cały gruczoł, czy wyłącznie jego część. To w trakcie operacji następuje podjęcie właściwej decyzji. Usunięcie całej tarczycy u pacjenta wiąże się z koniecznością przyjmowania leków hormonalnych.

Osoby chore mogą być poddane również leczeniu jodem promieniotwórczym. Taka forma leczenia ma doprowadzić do zniszczenia pozostałych tkanek gruczołu. W przypadku niepowodzenia leczenia jodem promieniotwórczym u pacjentów, stosowana jest u nich teleterapia. Jest to radioterapia z zewnętrznego źródła.