Rak tarczycy – rodzaje

układ odpornościowy

Możemy wyróżnić kilka głównych typów raka tarczycy. Jest to rak pęcherzykowaty, brodawkowaty, anaplastyczny oraz rdzeniasty. Wyróżniamy także mięsaki, chłoniaki i włókniakomięsaki.

Groźne są również przerzuty do tarczycy. Najczęściej występującym typem raka tarczycy jest typ brodawkowaty. Uważa się go za jedną z łagodniejszych postaci, ale pojawia się u osób w młodym wieku i znacznie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn.

Może przebiegać jako rak utajony lub bez charakterystycznych objawów. Rak pęcherzykowaty tarczycy dotyka najczęściej ludzi z przedziału wiekowego 40-50 lat. Szczególnie narażone są osoby, które mieszkają na obszarach z niedoborem jodu.

Ten typ nowotworu rozrasta się powoli i może dawać przerzuty do płuc i kości. Postać anaplastyczna raka tarczycy to rak niezróżnicowany. Charakteryzuje się wysokim stopniem złośliwości i znikomą szansą na radykalne leczenie.

Nowotwór rozwija się szybko i w takim samym tempie pojawiają się przerzuty. Typ rdzeniasty dzieli się na postać sporadyczną i uwarunkowaną genetyczne. Zwykle dotyka osoby po 50.

roku życia i rozwija się powoli. Przerzuty mogą pojawić się w płucach, wątrobie, kościach i węzłach chłonnych.

sprawdź naszą stronę www w nowym wydaniu