Kolokacja

Korzystając z usług outsourcingowych mamy możliwość wykorzystywania zewnętrznych sprzętów internetowych udostępnianych przez zewnętrzną firmę. W sytuacji, w której nasza firma posiada własne urządzenia,