Modele outsourcingu

Różne branże, inne cele, odrębne wymagania, każda firma zwraca, na co innego uwagę, dlatego też mamy do wyboru różne modele outsourcingu IT. Współpraca będzie odbywać się na określonych warunkach umowy. Główną strategią działania każdego modelu jest odrębna zasada rozliczania za wykonaną usługę. Każdy z modeli jest zawsze indywidualnie modyfikowany pod względem wymagań Klientów. Firmy podejmujące współprace mają możliwość wyboru odpowiedniej dla siebie formy modelu outsourcingu IT. Należy pamiętać, że każdy z trzech dostępnych modeli spełnia oczekiwania i przynosi zamierzony sukces.

Czym zatem się różnią? Otóż, jak wspomniałam wyróżnia się trzy modele: body leasing, time&material oraz fixed price. Pierwszy z nich polega na wykorzystywaniu nie tylko zasobów infrastruktury informatycznej, ale także specjalistów, którzy na określony w umowie czas pracują w naszej firmie. Drugim modelem jest time&material, w którym to przydzielani pracownicy, wykonują swoje zadania w siedzibie zewnętrznej firmy. Kompetencje osób mających podjąć się realizacji powierzonego zlecenia, zostają określane przez Klienta firmy outsourcingowej, natomiast kandydaci na dane stanowiska zostają weryfikowani przez firmy IT. W ramach modelu time&material odbywają się zlecenia związane z projektami, w których trudno szczegółowo określić zakres informatycznego rozwiązania. Natomiast w sytuacji, gdy mamy do czynienia z jasno określonym projektem wraz z góry ustaloną ceną, to realizacja takiego zadania odbywa się w modelu fixed price.

www.teatrpolonistyki-uw.pl